Saturday, January 14, 2012

నది నడచిన జ్ఞాపకం

సంక్రాంతి వచ్చిందంటే
మా ఊరిలో దాచుకున్న
జ్ఞాపకాల మూటని విప్పుకుంటాను
అడుగడుగున గొబ్బెమ్మలు
అందమైన ఆడపడుచులు
గొబ్బెమ్మల ఆటపాటలు
గంగిరెడ్ల నృత్య విన్యాసాలు
డూడూ బసవన్న గంటల గలగలలు
హరిదాసుల హరినామ స్మరణలు
ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో
అదృ శ్య దృశ్యాల మీద
నగ్నంగా విహరిస్తూంటాను

నాఊరి గడప గడపనుండి
సంక్రాంతి సంస్కృతీ నది
వీధి వీధినా నడిచిన జ్ఞాపకం....

నగరీకరణ వరదలో
నా ఊరు..
నీరు లేని నదిలా
నగరంలో నేను
నీరులేని చేపలా


బ్లాగ్మిత్రులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

Sunday, January 1, 2012

నేను చూసిన రెండు రెండు వేల పన్నెండ్లు ...

నిన్న అన్నయ కి బాగాలేదని ఫోన్ వస్తే నేను జ్వరం తో కొద్దిరోజులుగా బాధ పడుతున్నా
కాకినాడ వెళ్ళాను.
రాత్రి 8.00 గంటలకి విశాఖ నాన్ స్టాప్ బస్సెక్కాను. బస్టాండు చాలా తక్కువమంది జనంతో ఏదో కోల్పోయినట్లుంది. నిజమే 2011ని కోల్పోతున్నాం కదా..దాన్ని వేడుక చేసుకునేందుకు ప్రజలందరూ బిజీగా ఉన్నారేమో. (నిరాశా వాదమా ??)
విశాఖ పట్నం ఎన్.ఏ.డి జంక్షన్లో అడుగు పెట్టేసరికి సరిగ్గా రాత్రి 12.00.. అప్పటికే అక్కడ చేరిన యువత కేరింతలతో బాంబుల మోతతో జంక్షన్ దద్దరిల్లుతోంది. జంక్షన్ నుండి నేను పెందుర్తి వైపు వెళ్ళాళి. ఆటో కోసం నిలబడ్డాను. నాలా బస్సు దిగినవాళ్ళు నలుగురైదుగురుం ఉన్నాం. మామూలుగా అయితే ఆ టైములో జంక్షన్ నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది. చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తేనే గాని ఆటో దొరకదు. లక్కీగా ఒక కుర్రాడు ఆటో మా ముందుకి తీసుకొచ్చి ఆపాడు..
అందరం గబగబా ఎక్కేసాం. నరాల్ని కోసే స్తున్నట్లు చల్లగాలి. స్పీకర్లోంచి 100% లవ్ సినిమా సాంగ్స్ సన్నగా, మెలోడియస్ గా వినబడుతున్నాయి.
దారి పొడవునా మత్తులో ఊగిపోతూన్న కుర్రకారు మా ఆటోకి అడ్డంపడి మరీ మా అందరికీ హేపీ న్యూఇయర్ విషెస్ చెపుతూ ఆనందిస్తున్నారు.
మా ఆటో కుర్రాడు మాత్రం పైకి నవ్వుతూ విషెస్ చెపుతున్నా లోపల గంభీరంగా ఉన్నాడని పించింది.
నువు నీ ఫ్రెండ్స్ తో ఈ టైములో ఎంజాయ్ చేయకుండా ఆటో ఎందుకు వేసావ్.. ఉండలేక అడిగాను.
ఏం లేదు సార్... ఈ రోజుతో దీని ఫైనాంస్ తీరిపోయి రేపటి నుండి ఈ ఆటో నా స్వంతమవుతుంది సార్. ఈ రోజు కోసం ఎన్నో రోజులనుంచి ఎదురు చూస్తూన్నాను. నిజానికి ఇలా హేపీ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది సార్..
భాద్య్తత మరిచి మత్తులో తూలుతూ 2012 లోకి అడుగు పెడుతూన్న యువత ఒకవైపు ...
బాధ్యతని భుజాన్నెత్తుకుని లక్ష్యం దిశగా 2012 లోకి దూసుకు పోతూన్న యువత ఒకవైపు...

బ్లా గ్మిత్రులంద రికీ నూతన సమ్వ త్సర శుభాకాంక్షలు