Monday, September 19, 2011

మా సృజన...విశాఖ

ప్రతీ నెలా మూడవ ఆదివారం మా సృజన...విశాఖ వైవిధ్య భరితమైన కార్యక్రమాలతో సాహితీ ప్రియులను అలరిస్తోంది. గత రెండేళ్ళకు పైగా ఔత్సాహిక కవులు, కవయిత్రులూ, రచయితలూ, రచయిత్రులకు, భావావిష్కరణ వేదికగా నిలుస్తోంది. ఈ సంస్థ లో కార్యవర్గ సభ్యులు గా నావంతు సాహితీ సేద్యం చేస్తూంటాను.
మా సృజన...విశాఖ రక రకాల పోటీల తో మేధకు పదును పెట్టి కలంతో కలకలం సృష్టించమని పెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తుంది. భావ పుష్కలత కలిగి అక్షరాలకు నగిషీ చెక్కాలనుకునే వారికి, ప్రముఖుల అమూల్య సలహాలందించే వారధిగా భాసిల్లుతోంది.
కొత్తనీరుని స్వాగతిస్తూ, పాతనీటి మధురిమల్ని అనుసంధానిస్తూ ఒక వినూత్న సాహితీ వాతావరణానికి ప్రతీకగా విరాజిల్లుతోంది.
అయితే ఈ రోజు నుండి మా సమాఖ్య కార్యకలాపాలని బ్లాగ్లోకంలో
పెట్టాల నే ఆలోచన వచ్చింది.
మా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ నెల సృజన...విశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ కవి, రచయిత,వ్యాసకర్త, చరిత్రకారుడు, బహుభాషా కోవిదులు పుదుచ్చేరి రాష్ట్రప్రభుత్వంచే ' తెలుగురత్న ' బహుమతి గ్రహీత , సువర్ణశ్రీ బొల్లోజు బసవలింగం స్మారక సాహితీ పురస్కారాలు పేరిట ' పోస్టుకార్డు కవితల పోటీ ' నిర్వహించాము. బహుమతి పొందిన వాటిని ఇక్కడ చూడచ్చు.

Tuesday, September 6, 2011

పంచ మార్గాలు

గురువు ని ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉంచింది మన సంస్కృతి. గురువు వద్ద శిష్యుడు ఏ విధంగా ఉండాలి ? ఏ రకమైన శుశ్రూషలు చేయాలి. గురువు నుండి జ్ణానాన్ని ఎలా సంపాదించాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం మన శాస్త్రాలలో తెలుసుకున్నాం. అయితే గురువు ఏ విధంగా శిష్యునితో మెలగాలి అనే విషయం మీద శాస్త్రాలలో ఈ విషయాలు మనకు కనపడతాయి.
ప్రధానంగా గురువు ఐదు మార్గాలలో శిష్యుణ్ణీ గురువు, గురువుని శిష్యుడు అంటిపేట్టుకుని ఉండాలట.
పంచ మార్గాలు :
1. కపి మార్గము : కోతి పిల్లలు తమ తల్లి ఎచ్చటకు పోయినను పట్టుకున్న రీతిగా, ఉపధ్యాయుని శిష్యులు వదలకుండా ఉండాలట.

2. విహంగ మార్గము : పక్షి తన గ్రుడ్లను పెట్టి దాని రెక్కలచే మూసి యుండుట వలన అవి పిల్లలైనట్లు గురువు శిష్యులను విడనాడక వృధ్ధి లోనికి తీసుకు రావాలట .

3. మార్జాల మార్గము: పిల్లి తన పిల్లలను నో ట కరచుకొని ఎల్ల చోటులకు తీసుకొని పోవునటుల ఆచార్యుడు తా బోవు చోట్లకు గొని పోవుచూ వృ్ధ్ధి కి తెచ్చుట.

4. మీన మార్గము : చే ప గ్రుడ్లను పెట్టి వానిని తిరిగి జూడ, జూడనవి అభివృధ్ధి నొందినట్లు గురువు అప్పుడప్పుడు వచ్చి, వృధ్ధికి రావలినని కటాక్షించుట.

5. కూర్మ మార్గము : తాబేలు ఒక చోటున గ్రుడ్లను పెట్టి మరియొక స్థ్లలము నకు పోయి వాని నవరతము తలచుచుండగా, వృ ధ్ధికి వచ్చినట్లు, గురువు తన శిష్యులను అప్పుడప్పుడు తలచుచుండుట.

చూసారు కదండీ...వింతగా లేవూ...

Monday, September 5, 2011

If you are a parent

If you are a parent, I suppose you have many aspirations for your child that include him or her becoming a doctor, an engineer, scientist or another kind of successful professional. I believe that these aspirations are driven by your thinking about your child's future, and her centrality in your life.

Since good education is often the passport to a good future, I presume it leads you to getting your child admitted to a good school. Then you encourage your child to study hard to do well in school exams. To booster this, you send him or her to tuition classes. This would have primed your child for board exams and entrance exams, thereby leading to admission into a good professional course. Doing well at college increases the probability of landing a good job. And a good job means that the child's future is ensured.

I am neither a psychologist nor an educationist, and what I will now state may seem కౌంటర్ intuitive. I think that these aspirations and actions might be doing more harm than good to your child. To understand why, we need to re-examine some of our fundamental assumptions.

In the first place, I have seen time and again that living for some distant future goal also means you do not live in the present. The distant goal will always translate into an external measure of success, such as exams. And most exam-focused children start forgetting what it means to be a child – to be curious, mischievous, exploring, falling, getting up, relating, discovering, inventing, doing, playing. Childhood is very precious; precious enough not be wasted by the artificial pressures of contrived competition, by too many hours of bookish study, and by school report cards that simplistically wrap up an entire human being in numbers.

The second assumption is that education is merely a ticket to socio-economic success. Given the state of our country, this reality cannot be ignored. But restricting education to only to this aspect, is I think, a very limiting notion of the aim of good education. The primary purpose of a school is to guide the child in her discovery of herself and her world, and to identify and nurture the child’s talents. Just as every seed contains the future tree, each child is born with infinite potential. Imagine a school which sees children as seeds to be nurtured – here the teacher is a gardener who helps to bring out the potential already present in the child. This is very different from the current view which sees the child as clay to be molded – where the teacher and parents are potters deciding what shape the clay should take. There is an old (and forgotten) Chinese saying, “Give a seed to a potter, and you will get a bonsai “.

Even in a commercial organization, to make profits we do not have to chase profits. Rather, we need to build an institution that gives every employee an opportunity to do meaningful and fulfilling work. We need to create an organization driven by values of innovation, integrity, customer centrality and care. And as you practice these values everyday and moment you will see that the profits take care of themselves.

Similarly, dear parent, this is my request to you. Do not give up your child’s present to secure his or her future. Give your child the freedom to explore life truly and with abandon. In doing this, you will see your child flower into a creative and sensitive human being. And when this happens, everything else – money, social success, security – will fall into place automatically.

Let your child be a child.

హ్యాపీ టీచర్స్ డే

Azim H Premji

Chairman, Wipro

Thursday, September 1, 2011

పసుపు వినాయకుని పూజ అవసరమా ?


వినాయక వ్రతం చేయునపుడు పసుపు వినాయకుని పూజించడం అవసరమా ?
సాధారణంగా మనం ఏదైనా వ్రతం చేసేటపు డు గాని ఇతర దేవతలని పూజించే సమయంలోనో , మరే ఇతర శుభకార్యమయినా జరిపేటపుడు విఘ్నం కలుగకుండా వినాయక పూజ చేయడం మొదటి పుజలందుకునే ఆ విఘ్న నాయకుని పసుపు రూపం చేసి పూజ చేయడం ఆయనని స్మరించడం సంప్రదాయం. కానీ వినాయకునికే పూజ జరిపేటపుడు మళ్ళీ మరో వినాయకమూర్తిని పసుపుతో ఏర్పరచి, పూజ జరపడం మూఢమైన ఆచారం. కానీ ఇది వినాయక వ్రతకల్పం లో అలవాటుగా చేరిపోయిన అనవసరమైన ఉపాంగం. మన సంస్కృతిలో చేరిన ఈ విధమైన అనవసరమైన, అర్ధరహితమైన కర్మలని శాస్త్ర అవగాహనతో దూరం చేయవచ్చు..
అందరికి వినాయక చవితి శుభా కాంక్షలు ......